Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies
Tiele 1890


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class at KMLA, 2009Tiele, Pieter Anton; Heeres, Jan Ernst, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel : De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie,
Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud koloniaal archief, vol.2 : Buitenbezittingen, part 2, ed. by J.E. Heeres, 1890,

[Elements for the History of the Dutchmen in the Malay Archipelago : The Emergence of Dutch Rule in East India
Collection of Inedited Pieces from the Old Colonial Archive, Volume 2 : Outer Possessions, Part 2]
posted by Aceh Books, in Dutch, http://www.acehbooks.org/search/detail/1353?language=en

Pages Chapter Dutch Chapter Title English Translation
1 Inleiding Introduction
Documenten Documents
1-9 I-IV Brieven van Jacques Lefebvre, Gouverneur der Molukken (19 Oct. 1623 - 18 Aug. 1624) Letters from Jacques Lefebvre, Governor of the Moluccas (19 Oct. 1623 - 18 Aug. 1624)
9-34 V-VI Brieven van Herman van Speult, Gouverneur van Ambon (15 May 1624 - 16 Sept. 1624) Letters from Herman van Speult, Governor of Ambon (15 May 1624 - 16 Sept. 1624)
34-38 VII Brief van Gheen Huigen Schapenham, Admiraal van de Nassausche vloot (April 1625) Letter from Gheen Huigen Schapenham, Admiral of the Nassau Fleet (April 1625)
38-48 VIII-X Brieven van Jacques Lefebvre, Gouverneur der Molukken (27 Maart 1625 - 15 Aug. 1625) Letters from Jacques Lefebvre, Governor of the Moluccas (27 March 1625 - 15 Aug. 1625)
48-75 XI Journal op een tocht naar Loehoe en Kambelo (14 Mei 1625 - 23 Juni 1625) Journal of an Expedition to Loehoe and Kambelo (14 May 1625 - 23 June 1625)
75-83 XII-XIII Brieven van Jan van Gorcum, Gouverneur van Ambon (15 Juli 1625 - 18 Sept. 1625) Letters from Jan van Gorcum, Governor of Ambon (15 July 1625 - 18 Sept. 1625)
83-87 XIV-XV Memorie van Jan van Speult over Makassar (10 Aug. 1625) Memo by Jan van Speult on Makassar (10 Aug. 1625)
87-89 XVI Brief van den Gouverneur-Generaal Pieter de Carpentier en Raden (27 Oct 1625) Letter by Governor General Pieter de Carpentier and the Counselors (27 Oct. 1625)
89-92 XVII-XVIII Brieven van Jacques Lefebvre, Gouverneur der Molukken (29 Jan. 1626 - 7 Aug. 1626) Letters by Jacques Lefebvre, Governor of the Moluccas (29 Jan. 1626 - 7 Aug. 1626)
92-95 XIX Uit de Resolutien van Gouverneur en Raad der Molukken (17-20 Dec. 1626) [Excerpt] from the Resolutions of Governor and Council of the Moluccas (17-20 Dec. 1626)
95-100 XX Brief van Jan van Gorcum, Gouverneur van Ambon (20 April 1626) Letter by Jan van Gorcum, Governor of Ambon (20 April 1626)
100-106 XXI Uit het Journaal van Jan van Gorcum, Gouverneur van Ambon (Mei 1626) [Excerpt] from the Diary of Jan van Gorcum, Governor of Ambon (May 1626)
106-115 XXII-XXIV Brieven van Jan van Gorcum, Gouverneur van Ambon (26 Juli 1626 - 6 Aug. 1627) Letters by Jan van Gorcum, Governor of Ambon (26 July 1626 - 6 Aug. 1627)
115-124 XXV-XXVI Brieven van Jacques Lefebvre, Gouverneur der Molukken (30 Maart 1627 - 16 Aug. 1627) Letters by Jacques Lefebvre, Governor of the Moluccas (30 March 1627 - 16 Aug. 1627)
124-127 XXVII Brief van Hamdja, Sultan van Ternate (14 Aug. 1627) Letter by Hamdja, Sultan of Ternate (14 Aug. 1627)
127-131 XXVIII Brief van Gouverneur-Generaal en Raden (9 Nov. 1627) Letter by Governor General and Counselors
131-132 XXIX Brief van Peter van Duijnen, Raad van Indie (7 Nov. 1627) Letter by Peter van Duijnen, Counselor of India (7 Nov. 1627)
132-135 XXX Brief van Philips Lucasz., Gouverneur van Ambon (10 Sept. 1628) Letter by Philips Lucaszoon, Governor of Ambon (10 Sept. 1628)
135-140 XXXI-XXXII Brieven van Gillis Seys, President in de Molukken (29 Maart 1628 - 22 Mei 1628) Letters by Gillis Seys, President in the Moluccas (29 March 1628 - 22 May 1628).
140-142 XXXIII Brief van Pieter Wagensvelt, tijdelijk President in de Molukken (23 Aug. 1628) Letter by Pieter Wagensvelt, temporary President in the Moluccas (23 Aug. 1628)
142-146 XXXIV Brief van den Gouverneur-Generaal J. Pz. Coen en Raden (3 Nov. 1628) Letter by Governor General Jan Pieterszoon Coen and Counselors (3 Nov. 1628)
146-150 XXXV-XXXVI Brieven van Philips Lucasz., Gouverneur van Ambon (20 Mei 1629 - 10 Sept. 1629) Letters by Philips Lucaszoon, Governor of Ambon (20 May 1629 - 10 Sept. 1629)
150-152 XXXVII Brief van Hamdja, Sultan van Ternate (1629) Letter by Hamdja, Sultan of Ternate (1629)
152-156 XXXVIII Brief van Gijsbert van Lodensteyn, Gouverneur der Molukken (1 Sept. 1629) Letter by Gijsbert van Lodensteyn, Governor of the Moluccas (1 Sept. 1629)
156-159 XXXIX Brief van Adrian Blocq Martensz. uit Batavia (8 Febr. 1629) Letter by Adrian Blocq Martenszoon from Batavia (8 Febr. 1629)
159-162 XL-XLI Brieven van Philips Lucasz., Gouverneur van Ambon (3 Febr. 1630 - 6 Sept. 1630) Letters by Philips Lucaszoon, Governor of Ambon (3 Febr. 1630 - 6 Sept. 1630)
162-163 XLII Brief van Hamdja, Sultan van Ternate (24 Aug. 1630) Letter by Hamdja, Sultan of Ternate (24 Aug. 1630)
163-166 XLIII-XLIV Brieven van Crijn van Raemburch, Gouverneur van Banda (2 Mei 1630 - 10 Juni 1630) Letters by Crijn van Raemburch, Governor of Banda (2 May 1630 - 10 June 1630)
166-168 XLV Brief van Jan Oosterwijck, Opperkoopman te Djambi (15 Maart 1630) Letter by Jan Oosterwijck, Head Merchant at Jambi (15 March 1630)
168-173 XLVI Brief van den Gouverneur-Generaal J. Specx en Raden (7 Maart 1630) Letter by Governor-General J. Specx and Counselors (7 March 1630)
173-185 XLVII Brief van Anthonie van Diemen, Gouverneur-Generaal (5 Juni 1631) Letter by Anthonie van Diemen, Governor General (5 June 1631)
185-189 XLVIII Brief van Artus Gijsels, Gouverneur van Ambon (23 Mei 1631) Letter by Artus Gijsels, Governor of Ambon (23 May 1631)
189-193 XLIX Brief van Gijsbert van Lodensteyn, Gouverneur der Molukken (7 April 1631) Letter by Gijsbert van Lodensteyn, Governor of the Moluccas (7 April 1631)
193-195 L Brief van Hamdja, Sultan van Ternate (10 Aug. 1631) Letter by Hamdja, Sultan of Ternate (10 Aug. 1631)
195-210 LI-LII Brieven van Artus Gijsels, Gouverneur van Ambon (23 Mei 1632 - 10 Sept. 1632) Letters by Artus Gijsels, Governor of Ambon (23 May 1632 - 10 Sept. 1632)
210-214 LIII-LIV Brieven van Gijsbert van Lodensteyn, Gouverneur der Molukken (13 Maart 1632 - 9 Aug. 1632) Letters by Gijsbert van Lodensteyn, Governor of the Moluccas (13 March 1632 - 9 Aug. 1632)
214-231 LV Verslag van Antonie Caen van zijn zending naar Patani en Siam (31 Juli - 24 Nov 1632) Report by Antonie Caen on his Mission to Patani and Siam (31 July - 24 Nov. 1632)
231-239 LVI Brief van Gijsbert van Lodensteyn, Gouverneur der Molukken (6 April 1633) Letter by Gijsbert van Lodensteyn, Governor of the Moluccas (6 April 1633)
239-249 LVII-LVIII Brieven van Artus Gijsels, Gouverneur van Ambon (25 Mei 1633 - 12 Juni 1633) Letters by Artus Gijsels, Governor of Ambon (25 May 1633 - 12 June 1633)
249-252 LIX Brief van Hamdja, Sultan van Ternate (11 Juli 1634) Letter by Hamdja, Sultan of Ternate (11 July 1634)
252-269 LX-LXI Brieven van Gouverneur-Generaal Hendrik Brouwer en Raden (15 Aug. 1634 - 8 Jan. 1635) Letters by Governor General Hendrik Brouwer and Counselors (15 Aug. 1634 - 8 Jan. 1635)
269-275 LXII Brief van Artus Gijsels, Visitateur der kantoren van Ambon en Banda (27 April 1635) Letters by Artus Gijsels, Visitor of the Comptoirs of Ambon and Banda (27 April 1635)
275-276 LXIII Brief van Antonio van den Heuvel, Gouverneur van Ambon (27 April 1635) Letter by Antonio van den Heuvel, Governor of Ambon (27 April 1635)
276-280 LXIV Brief van Jochem Roeloffsen (van Deutecom), Gouverneur van Ambon (19 Sept. 1635) Letter by Jochem Roeloffsen (van Deutecom), Governor of Ambon (19 Sept. 1635)
280-287 LXV Brief van Gouverneur-Generaal Hendrik Brouwer en Raden (4 Jan. 1636) Letter by Governor-General Hendrik Brouwer and Counselors (4 Jan. 1636)
287-289 LXVI Brief van Artus Gijsels, Raad van Indië, uit Batavia (1 Jan. 1636) Letter by Artus Gijsels, Counselor of India, from Batavia (1 Jan. 1636)
289-291 LXVII Brief van Justus Heurnius, Predikant op Ambon (17 Sept. 1636) Letter by Justus Heurnius, Preacher on Ambon (17 Sept. 1636)
291-294 LXVIII Brief van Jan van Broeckum, Gouverneur van Ambon (18 Aug. 1636) Letter by Jan van Broeckum, Governor of Ambon (18 Aug. 1636)
294-298 LXIX Brief van Cornelio Acoley, Gouverneur van Banda (12 Sept. 1636) Letter by Cornelio Acoley, Governor of Banda (12 Sept. 1636)
298-309 LXX Brief van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen (28 Dec. 1636) Letter by Governor-General Antonio van Diemen (28 Dec. 1636)
309-315 LXXI Uit het dagregister gehouden in't kasteel Batavia (over 1636) From the Dagregister held in the Castle of Batavia (on 1636)
315-317 LXXII Brief van den Kimelaha Leliato (1636) Letter by the Kimelaha Leliato (1636)
317-320 LXXIII Brief van Cornelio Acoley, Gouverneur van Banda (24 Aug. 1637) Letter by Cornelio Acoley, Governor of Banda (24 Aug. 1637)
320-335 LXXIV Brief van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen en Raden (9-26 Dec. 1636) Letter by Governor General Antonio van Diemen and Counselors (9-26 Dec. 1636)
335-337 LXXV Remonstrantie van den Opperkoopman Hendrick Kerckringh over Makassar (24 Sept. 1638) Remonstration by Head Merchant Hendrick Kerckringh on Makassar (24 Sept. 1638)
337-366 LXXVI-LXXVII Brieven van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen en Raden (22 Dec. 1637 - 19 Jan. 1639) Letters by Governor General Antonio van Diemen and Counselors (22 Dec. 1637 - 19 Jan. 1639)
366-369 LXXVIII Brief van Jan van Broeckum, Gouverneur der Molukken (28 April 1639) Letter by Jan van Broeckum, Governor of the Moluccas (28 April 1639)
369-372 LXXIX-LXXX Brief van Hamdja, Sultan van Ternate (30 Maart 1639) Letter by Hamdja, Sultan of Ternate (30 March 1639)
372-383 LXXXI Brief van Jan van Broeckum, Gouverneur der Molukken (17 Aug. 1639) Letter by Jan van Broeckum, Governor of the Moluccas (17 Aug. 1639)
383-388 LXXXII Brief van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen en Raden (18 Dec. 1639) Letter by Governor General Antonio van Diemen and Counselors (18 Dec. 1639)
I-XVIII Register Index


Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageImpressum · Datenschutz