Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies
BGNMA III


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class at KMLA, 2009Heeres, Jan Ernst, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel : De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie,
Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud koloniaal archief, ser.2 : Buitenbezittingen, part 3, ed. by J.E. Heeres, 1895,

[Elements for the History of the Dutchmen in the Malay Archipelago : The Emergence of Dutch Rule in East India
Collection of Inedited Pieces from the Old Colonial Archive, Volume 2 : Outer Possessions, Part 3]
posted by Internet Archive, in Dutch, http://www.archive.org/details/depkomstvanhetn00hagugoog

Pages Chapter Dutch Chapter Title English Translation
V-VIII Voorbericht Preface
VIII Verbeteringen Corrections
IX-X Inhoud Contents
I-LXXXVI Inleiding Introduction
Documenten Documents
1-25 I-II Brieven van Gouverneur-Generaal en Raden (30 Nov. 1640 - 12 Dec. 1641) Letters from Governor General and Counselors (30 Nov. 1640 - 12 Dec. 1641)
25-35 III Brief van Antonio Caen, gouverneur der Molukken (20 April 1641) Letter by Antonio Caen, Governor of the Moluccas (20 April 1641)
35-38 IV Brief van Johan Van Twist, gouverneur van Malaka (25 Nov. 1641) Letter by Johan van Twist, Governor of Malacca (25 Nov. 1641)
38-39 V Contract met Palembang (21 Juni 1641) Treaty with Palembang (21 June 1641)
39-51 VI Brief van Gouverneur-Generaal en Raden (12 Dec. 1642) Letter by Governor General and Counselors (12 Dec. 1642)
51-56 VII "Namen van plaatsen die in Orienten bij de Portugiesen en Nederlanders worden beseten en gefrequenteert" "Names of Places which in the Orient by the Portuguese and Dutch are Possessed and Frequented")
56-72 VIII-IX Stukken over de Molukken (1642) Pieces Pertaining to the Moluccas (1642)
72-75 X Brief van den sultan van Atjeh (1642) Letter by the Sultan of Aceh (1642)
75-106 XI-XII Stukken over Malaka (29 Sept - 17 Dec 1642) [Excerpt] from the Diary of Jan van Gorcum, Governor of Ambon (May 1626)
106-108 XIII Contract met Kedah (11 Juli 1642) Treaty with Kedah (11 July 1642)
108-118 XIV Contract met Palembang (20 Oct. 1642) Treaty with Palembang (20 Oct. 1642)
118-125 XV-XVII Stukken betreffende Djambi (13 Aug. - 1 Nov. 1642) Pieces Pertaining to Djambi (13 Aug. - 1 Nov. 1642)
125-144 XVIII Brief van Gouverneur-Generaal en Raden (22 Dec. 1643) Letter by Governor General and Counselors (22 Dec. 1643)
144-163 XIX-XXIII Stukken betreffende de Molukken, Ambon en Makassar (1643) Pieces Concerning the Moluccas, Ambon and Makassar (1643)
163-167 XXIV Contract met Djambi (6 Juli 1643) Treaty with Djambi (6 July 1643)
167-170 XXV Brief van Jeremias Van Vliet, gouverneur van Malaka (20 Aug. 1643) Letter by Jeremias van Vliet, Governor of Malacca (20 Aug. 1643)
170-173 XXVI Contract met Oedjong-Salang (20-27 Oct. 1643) Treaty with Oedjong-Salang (20-27 Ocr. 1643)
173-202 XXVII Brief van Gouverneur-Generaal en Raden (23 Dec. 1644) Letter by Governor General and Counselors (23 Dec. 1644)
202-204 XXVIII "Balance uijt de generale Negotie Boecken van India" (30 Nov. 1644) "Balance from the General Negotiation Books from India" (30 Nov. 1644)
204-223 XXIX-XXXII Stukken betreffende de Molukken en Ambon (25 Febr. - 31 Mei 1644) Pieces Concerning the Moluccas and Ambon (25 Febr. - 31 May 1644)
223-226 XXXIII Brief van Cornelis Witsen, Gouverneur van Banda (6 Sept. 1644) Letter by Cornelis Witsen, Governor of Banda (6 Sept. 1644)
226-230 XXXIV Brief van Gouverneur-Generaal en Raden (20 Jan. - 6 Febr. 1645) Letter by Governor General and Counselors (20 Jan. - 6 Febr. 1645)
230-257 XXXV-XXXVII Brieven van de Raden van Indië (9 Juli - 31 Dec. 1645) Letters by the Counselors of India (9 July - 31 Dec. 1645)
257-266 XXXVIII-XXXIX Brieven van Gerard Demmer, Gouverneur van Ambon (25 April - 7 Sept. 1645) Letters by Gerard Demmer, Governor of Ambon (25 April - 7 Sept. 1645)
266-267 XL Contract met Bangeri (1 Juni 1645) Treaty with Bangeri (1 June 1645)
267-272 XLI-XLII Stukken over Malaka (28 Nov. - 6 Dec. 1645) Pieces Concerning Malacca (28 Nov. - 6 Dec. 1645)
272-284 XLIII Brief van Gouverneur-Generaal en Raden (21 Dec. 1646) Letter by Governor-General and Counselors (21 Dec. 1646)
284-303 XLIV Brief van Gerard Demmer, Gouverneur van Ambon (16 Aug. 1646) Letter by Gerard Demmer, Governor of Ambon (16 Aug. 1646)
303-308 XLV Contract met de Tanimbergroep (2 Febr. 1646) Treaty with the Tanimber Group [of Islands] (2 Febr. 1646)
308-314 XLVI Contract met Damma (28 Mei 1646) Treaty with Damma (28 May 1646)
314-326 XLVII-XLIX Contracten en andere stukken betreffende Solor en Timor (22 Jan. - 22 Febr. 1646) Treaties and other Pieces Concerning Solor and Timor (22 Jan. - 22 Febr. 1646)
326-333 L-LI Stukken betreffende Malaka (2 Nov. - 18 Dec. 1646) Pieces Concerning Malaka (2 Nov. - 18 Dec. 1646)
333-350 LII Brief van Gouverneur-Generaal en Raden (31 Dec. 1647) Letter by Governor General and Counselors (31 Dec. 1647)
350-354 LIII Brief van Wouter Seroijen, Gouverneur der Molukken (1 Juni 1647) Letter by Wouter Seroijen, Governor of the Moluccas (1 June 1647)
354-356 LIV Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden (3 Juni 1647) Resolution by Governor General and Counselors (3 June 1647)
356-384 LV Brief van Gouverneur-Generaal en Raden (18 Jan. 1649) Letter by Governor-General and Counselors (18 Jan. 1649)
384-415 LVI-LVIII Stukken betreffende de Molukken en Ambon (15 Mei - 21 Nov. 1648) Pieces Concerning the Moluccas and Ambon (15 May - 21 Nov. 1648)
415-418 LIX Brief van Cornelis Willemsz. Van Outhoorn, Gouverneur van Banda (24 April 1648) Letter by Cornelis Willemsz. van Outhoorn, Governor of Banda (24 April 1648)
418-430 LX-LXI Stukken betreffende Solor en Timor (1648) Pieces Concerning Solor and Timor (1648)
430-443 LXII-LXIII Stukken betreffende Atjeh en het Maleische Schiereiland (5 Febr. - 31 Oct. 1648) Pieces Concerning Aceh and the Malay Peninsula (5 Febr. - 31 Oct. 1648)
443-474 LXIV Brief van Gouverneur-Generaal en Raden (31 Dec. 1649) Letter by Governor General and Counselors (31 Dec. 1649)
474-478 LXV Brief van Gouverneur-Generaal en Raden aan den koopman Ter Horst op Solor (30 Dec. 1649) Letter by Governor-General and Counselors to the Merchant ter Horst on Solor (30 Dec. 1649)
478-503 LXVI-LXVIII Contract en andere stukken, betreffende Malaka, Atjeh en de Westkust van Sumatra (1649) Treaty and other Pieces Concerning Malacca, Aceh and the West Coast of Sumatra (1649)
I-XXIII Register Index


Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageImpressum · Datenschutz