Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies
CDNI I


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class at KMLA, 2009Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 7th Ser. Vol.3 (Vol.LVII of the complete series)
's-Gravenhage 1907
Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van Politieke contracten en verdere Verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van Privilegiebrieven aan hen verleend, etc.,
uitgegeven en toegelicht door J.E. Heeres, eerste deel (1596-1650)
[Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Collection of Political Treaties and other Treaties Concluded by the Dutchmen in the East, of Privileges Granted to them etc., edited and explained by J.E. Heeres, Part 1 : 1596-1650]

Pages Chapter Dutch Chapter Title English Translation
xiii-xxxii Inleiding Introduction
1-551 Documenten met Aanhangsel Documents with Appendix
A Compagnie van Verre 1594-1598 Compagnie van Verre 1594-1598
1-4 I Bantam, 1 Juli 1596 Bantam, 1 July 1596
4-5 II Bantam, 12 Juli 1596 Bantam, 12 July 1596
5-7 III Bantam, 11 October 1596 Bantam, 11 October 1596
B Oude Compagnie, 1598-1600 Oude Compagnie, 1598-1600
11-12 IV Banda, 18 Maart 1599 Banda, 18 March 1599
12-13 V Ambon, September 1600 Ambon, September 1600
13-14 VI Ambon, 9 Juni 1601 Ambon, 9 June 1601
15 VII Bali, 7 Juli 1601 Bali, 7 Juli 1601
15-16 VIII Patani, 10 November 1601 Patani, 10 November 1601
C Nieuwe Brabantsche Compagnie, 1599-1600 Nieuwe Brabantsche Compagnie, 1599-1600
19-20 IX Atjeh, December 1600 Aceh, December 1600
D Oost-Indische Compagnie te Amsterdam, 1600-1602 Oost-Indische Compagnie te Amsterdam, 1600-1602
23-25 X Banda, 23 Mei 1602 Banda, 23 May 1602
25-26 XI Banda, 17 Juni 1602 Banda, 17 June 1602
E Generale Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie 1602-1800 V.O.C. 1602-1800
29 XII Bantam, 1603 Bantam, 1603
30-31 XIII Kust van Malabaar, 11 November 1604 Malabar Coast, 11 November 1604
31-33, 543 XIV Ambon, Februari 1605 Ambon, February 1605
33-34 XV Ambon, 25 Februari 1605 Ambon, 25 February 1605
35-36 XVI Ambon, 3 Maart 1605 Ambon, 3 March 1605
36-41 XVII Banda, 18 Juli 1605 Banda, 18 July 1605
41-45 XVIII Djohor, 17 Mei 1606 Johor, 17 May 1606
45-46 XIX Kust van Koromandel, Augustus 1606 Coromandel Coast, August 1606
47-48 XX Djohor, 23 September 1606 Johor, 23 September 1606
48-50 XXI Atjeh, 17 Januari 1607 Aceh, 17 January 1607
50-53 XXII Molukken, 26 Mei 1607 Moluccas, 26 May 1607
53-54 XXIII Kust van Malabaar, 18 October 1608 Malabar Coast, 18 October 1608
55 XXIV Kust van Koromandel, 30 November 1608 Coromandel Coast, 30 November 1608
56-57, 543 XXV Bantam, Februari 1609 Bantam, February 1609
58-59 XXVI Ambon, 13 Maart 1609 Ambon, 13 March 1609
60-61 XXVII Ambon, 26 April 1609 Ambon, 26 April 1609
61-65 XXVIII Molukken, Juli 1609 Moluccas, July 1609
65-66 XXIX Ambon, 9 Augustus 1609 Ambon, 9 August 1609
66-69 XXX Banda, 10 Augustus 1609 Banda, 10 August 1609
69-70 XXXI Japan, 25 Augustus 1609 Japan, 25 August 1609
70-72 XXXII Ambon, 26 Augustus 1609 Ambon, 26 August 1609
73-75 XXXIII Borneo's Westkust, 1 October 1609 West Coast of Borneo, 1 October 1609
75-78 XXXIV Molukken, 10 December 1609 Moluccas, 10 December 1609
78-81, 543 XXXV Kust van Koromandel, 23 Maart 1610 Coromandel Coast, 23 March 1610
81-83 XXXVI Ceilon, 18 April 1610 Ceylon, 18 April 1610
83-85, 544 XXXVII Kust van Koromandel, 29 Maart 1610 Coromandel Coast, 29 March 1610
83-85, 544 XXXVII Kust van Koromandel, 24 April 1610 Coromandel Coast, 24 April 1610
544-546 XXXVIIa Kust van Malabaar, 1610 Malabaar Coast, 1610
85-91 XXXVIII Djakatra, Januari 1611 Jacatra, January 1611
92-94 XXXIX Molukken, 26 Maart 1611 Moluccas, 26 March 1611
94-95 XL Japan, 30 Augustus 1611 Japan, 30 August 1611
95-99 XLI Ceilon, 11 Mei 1612 Ceylon, 11 May 1612
99-100 XLII Molukken, 2 December 1612 Molukken, 2 December 1612
100-104, 546 XLIII Kust van Koromandel, 12 December 1612 Coromandel Coast, 12 December 1612
104-108 XLIV Boeton, 5 Januari 1613 Boeton, 5 January 1613
108-110 XLV Molukken, 6 Januari 1613 Moluccas, 6 January 1613
110-112 XLVI Molukken, 4 Maart 1613 Moluccas, 4 March 1613
112-115 XLVII Molukken, 8 Augustus 1613 Moluccas, 8 August 1613
115-117 XLVIII Boeton, 29 Augustus 1613 Boeton, 29 August 1613
117-119 XLIX Djakatra, 21 December 1614 Jacatra, 21 December 1614
119-121, 547 L Solor- en Timorgroep, 15 Maart 1616 Solor Timor Group, 15 March 1616
122-124 LI Banda, 3 Mei 1616 Banda, 3 May 1616
547-548 LIa Kust van Koromandel, 8 Augustus 1616 Coromandel Coast, 8 August 1616
124-125 LII Djakatra, 8 October 1616 Jacatra, 8 October 1616
125-127 LIII Ambon, 16 November 1616 Ambon, 16 November 1616
127-130 LIV Banda, 13 April 1617 Banda, 13 April 1617
130-132 LV Ambon, 16 Mei 1617 Ambon, 16 May 1617
133 LVI Japan, 15 September 1617 Japan, 15 September 1617
133-135 LVII Banda, 25 Juni (?) 1618 Banda, 25 June (?) 1618
135-138 LVIII Arabië, Juli 1618 Arabia, July 1618
138-142 LIX Solor- en Timorgroep, 7 September 1618 Solor and Timor Group, 7 September 1618
142-145 LX Ambon, 19, 20 November en 23 December 1618 Ambon, 19, 20 November and 23 December 1618
145-147 LXI Djakatra, 19 Januari 1619 Jacatra, 19 January 1619
147-149 LXII Djakatra, 1 Februari 1619 Jacatra, 1 February 1619
149-151 LXIII Bantam, 9 Februari 1619 Bantam, 9 February 1619
151-153 LXIV Bantam, 11 Maart 1619 Bantam, 11 March 1619
154-155 LXV Kust van Koromandel, 25 Juli 1619 Coromandel Coast, 25 July 1619
155-156 LXVI Ambon, 1 Juli 1620 Ambon, 1 July 1620
156-158, 548 LXVII Djambi, 24 Juli 1620 Jambi, 24 July 1620
158-160 LXVIII Kust van Koromandel, 28 Augustus 1620 Coromandel Coast, 28 August 1620
160-161 LXIX Banda, Maart 1621 (?) Banda, March 1621 (?)
162-170 LXX Banda, 9 Mei 1621 Banda, 9 May 1621
170-172 LXXI Ambon, 7 Juni 1621 Ambon, 7 June 1621
172-174 LXXII Japan 1621 Japan 1621
174-175 LXXIII Djambi, 25 October 1621 Jambi, 25 October 1621
175-177 LXXIV Ambon, 15 February 1622 Ambon, 15 February 1622
177-179 LXXV Ambon, 14 Januari 1623 Ambon, 14 Januari 1623
179-182 LXXVI Banda, 26 Mei 1623 Banda, 26 May 1623
182-183 LXXVII Banda, 1, 3 Juni 1623 Banda, 1, 3 June 1623
183-191 LXXVIII Perzië, 21 November 1623 Persia, 21 November 1623
192-193, 548-550 LXXIX Solor- en Timorgroep, 22 Januari 1624 Solor and Timor Group, 22 January 1624
198-195 [!] LXXX Kust van Koromandel, 19 Augustus 1624 Coromandel Coast, 19 August 1624
195-197 LXXXI China, 22-24 Augustus 1624 China, 22-24 August 1624
198-200 LXXXII Molukken, 12 November 1624 Moluccas, 12 November 1624
200-203 LXXXIII Banda, 23 December 1624 Banda, 23 December 1624
203-205 LXXXIV Molukken, 17 Juni 1625 Moluccas, 17 June 1625
205-208 LXXXV Kust van Malabaar, 3 Januari 1626 Malabar Coast, 3 January 1626
209-210 LXXXVI Ambon, 5 Juli 1626 Ambon, 5 July 1626
211-213 LXXXVII Molukken, 17-20 December 1626 Molukken, 17-20 December 1626
213-214 LXXXVIII Japan, 1627 (?) Japan, 1627 (?)
214-217 LXXXIX China - Formosa 1 October 1628 China - Taiwan 1 October 1628
217-225 XC Ambon, 22 October 1628 S.R. Ambon, 22 October 1628
225-229 XCI Molukken - Ambon 14 Augustus 1629 Moluccas - Ambon, 14 August 1629
230-231 XCII Kust van Koromandel, 14 November 1629 Coromandel Coast, 14 November 1629
231-234 XCIII Kust van Koromandel, 11 December 1629 Coromandel Coast, 11 December 1629
234-235 XCIV Kust van Koromandel, Februari 1630 Coromandel Coast, Februari 1630
235-237 XCV Kust van Koromandel, 1630 ? Coromandel Coast, 1630 ?
237-239 XCVI Formosa - China, 13 Februari 1630 China - Taiwan, 13 February 1630
239-241 XCVII Molukken - Ambon, 1 Maart 1630 Molukken - Ambon, 1 Maart 1630
241-243 XCVIII Kust van Koromandel, 21 Augustus 1630 Coromandel Coast, 21 August 1630
243-244 XCIX Formosa - China, 3 December 1630 China - Taiwan, 3 December 1630
245-246 C Kust van Koromandel, 1630 (?) Coromandel Coast, 1630 (?)
246-250 CI Perzië, 7 Februari 1631 Persia, 7 February 1631
250-251 CII Kust van Koromandel, 1631 Coromandel Coast, 1631
251-252 CIII Kust van Koromandel, 1631 Coromandel Coast, 1631
252-254 CIV Ambon, 30 November 1631 Ambon, 30 November 1631
254-256, 550 CV Perzië, November-December 1632 Persia, November-December 1632
256-257 CVI Sint Helena, 15 April 1633 Saint Helena, 15 April 1633
258-261 CVII Ambon, 17 Juni 1633 Ambon, 17 June 1633
261-262 CVIII Perzië Augustus-September 1633 Persia, August-September 1633
262-266 CIX Ambon, 28 Mei 1634 Ambon, 28 May 1634
266-267 CX Bengalen 1634 (?) Bengal, 1634 (?)
268-269 CXI Bengalen, 1 Augustus 1635 Bengal, 1 August 1635
270-271 CXII Bandjermasin, 4 September 1635 Bandjermasin, 4 September 1635
272-275 CXIII Formosa, 18 December 1635 Taiwan, 18 December 1635
275-276 CXIV Formosa, 4 Februari 1636 Taiwan, 4 February 1636
276-279 CXV Surat 1636 (?) Surat 1636 (?)
550-551 CXVa Perzië, Februari-Maart 1636 Persia, Februari-March 1636
280-281 CXVI Bengalen, 16 September 1636 Bengal, 16 September 1636
282-284 CXVII Bengalen, 18 September 1636 Bengal, 18 September 1636
284-285 CXVIII Siam, 30 September 1636 Siam, 30 September 1636
285-289 CXIX Bengalen, October-November 1636 Bengalen, October-November 1636
289-290 CXX Kust van Koromandel, 27 November 1636 Coromandel Coast, 27 November 1636
291-294 CXXI Djambi, December 1636 Jambi, December 1636
294-297 CXXII Vengurla - Bijapoer (*), Maart 1637
(*) op bldz. 294 verkeerd : Kust van Malabaar
Vengurla - Bijapur (*), Maart 1637
(*) on page 294 wrong : Malabar Coast
297-303 CXXIII Ambon, 1 Juni 1637 Ambon, 1 June 1637
303-306 CXXIV Makassar, 26 Juli 1637 Makassar, 26 July 1637
306-308 CXXV Banda, 28 December 1637 Banda, 28 December 1637
308-316 CXXVI Ceilon, 23 Mei 1638 Ceylon, 23 May 1638
316-324 CXXVII Molukken - Ambon, 20 Juni 1638 Moluccas - Ambon, 20 June 1638
325-333 CXXVIII Bengalen, 17 Juli 1638 S.R. Bengal, 17 July 1638
332-335 CXXIX Kust van Koromandel, November-December 1639 Coromandel Coast, November-December 1639
335-336 CXXX Ambon, 16 Mei 1640 Ambon, 16 May 1640
337-338 CXXXI Kust van Koromandel, October 1640 Coromandel Coast, October 1640
338-339 CXXXII Japan, 8 November 1640 Japan, 8 November 1640
339-342 CXXXIII Bengalen, 10 Januari 1641 Bengal, 10 January 1641
342-343 CXXXIV Goa, 26 Maart 1641 Goa, 26 Maart 1641
344 CXXXV Japan, 11 Mei 1641 Japan, 11 May 1641
345-347, 551 CXXXVI Atjeh - Sumatra's Westkust, 1641 Sumatra's West Coast, Aceh, 1641
347-348 CXXXVII Palembang, 21 Juni 1641 Palembang, 21 June 1641
349-356 CXXXVIII Malaka, 15 Augustus 1641 Malaka, 15 August 1641
356-358 CXXXIX Japan, Augustus 1641 Japan, August 1641
358-360 CXL Vengurla-Bijapoer, December 1641 Vengurla-Bijapur, December 1641
360-362 CXLI Mauritius-Madagaskar, 8 Maart 1642 Mauritius-Madagascar, 8 March 1642
363-364 CXLII Kust van Koromandel, 18 April 1642 Coromandel Coast, 18 April 1642
364-366 CXLIII Malaka, 11 Juli 1642 Malacca, 11 July 1642
366-368 CXLIV Ambon, 20 Augustus 1642 Ambon, 20 August 1642
368-370 CXLV Formosa, 26 Augustus 1642 Taiwan, 26 August 1642
370-380 CXLVI Perzië, October 1642 Persia, October 1642
380-386 CXLVII Palembang, 20 October 1642 Palembang, 20 October 1642
386-388 CXLVIII Formosa, 1642 Taiwan, 1642
388-390 CXLIX Surat, 7 November - 3 December 1642 Surat, 7 November - 3 December 1642
390-391 CL Bengalen, 7 November 1642 Bengal, 7 November 1642
392-394 CLI Kust van Malabaar, 1 Maart 1643 Malabar Coast, 1 March 1643
394-400 CLII Kust van Koromandel, 17 Maart 1643 Coromandel Coast, 17 March 1643
400-403 CLIII Malaka, 18 Maart 1643 Malacca, 18 March 1643
403-405 CLIV Kust van Koromandel, 29 April 1643 Coromandel Coast, 29 April 1643
405-407 CLV Kust van Malabaar, 12 Mei 1643 Malabar Coast, 12 May 1643
407-412 CLVI Djambi, 6 Juli 1643 Jambi, 6 July 1643
412-414 CLVII Arakan, Augustus 1643 Arakan, August 1643
414-417 CLVIII Malaka, 27 October 1643 Malacca, 27 October 1643
417-419 CLIX Kust van Koromandel, 3 November 1643 Coromandel Coast, 3 November 1643
419-422 CLX Japan, December 1643 Japan, December 1643
422-424 CLXI Molukken - Ambon, 20 April 1644 Moluccas - Ambon, 20 April 1644
424-426 CLXII Kust van Koromandel, Juni-Juli 1644 Coromandel Coast, June-July 1644
426-429 CLXIII Kust van Koromandel, 13 September 1644 Coromandel Coast, 13 September 1644
429-437 CLXIV Goa - Ceilon, 10 November 1644 Goa - Ceylon, 10 November 1644
437-439 CLXV Malaka, 1 Januari 1645 Malacca, 1 January 1645
439-441 CLXVI Formosa, Januari (?) 1645 Taiwan, January (?) 1645
441-447 CLXVII Ceilon, 10 Januari 1645 Ceylon, 10 January 1645
447-451 CLXVIII Ceilon, 9 Maart, 25 Mei 1645 Ceylon, 9 March, 25 May 1645
452-455 CLXIX Kust van Koromandel, 19-20 Maart 1645 Coromandel Coast, 19-20 March 1645
455-457 CLXX Kust van Koromandel, Juni 1645 Coromandel Coast, June 1645
457-458 CLXXI Bantam, 13 September 1645 Bantam, 13 September 1645
458-460 CLXXII Ceilon, 27 September 1645 Ceylon, 27 September 1645
460-463 CLXXIII Solor- en Timorgroep, 22 Januari 1646 Solor and Timor Group, 22 January 1646
463-469 CLXXIV Banda, 2 Februari 1646 Banda, 2 February 1646
469-471 CLXXV Solor- en Timorgroep, 22 Februari 1646 Solor and Timor Group, 22 February 1646
472-474 CLXXVI Kust van Koromandel, Maart of April en 24 Mei 1646 Coromandel Coast, March or April and 24 May 1646
475-481 CLXXVII Banda, 28 Mei 1646 Banda, 28 May 1646
481-483 CLXXVIII Malaka. 17 September 1646 Malacca, 17 September 1646
483-485 CLXXIX Mataram. 27 September 1646 Mataram, 27 September 1646
486-489 CLXXX Kust van Koromandel. 31 December 1646, 1 Januari 1647 Coromandel Coast, 31 December 1646, 1 January 1647
490-500 CLXXXI Perzië, 21 Maart 1647 Persia, 21 March 1647
501-505 CLXXXII Kust van Koromandel, 19 September 1647 Coromandel Coast, 19 September 1647
505-506 CLXXXIII Bengalen, 10 Februari 1648 Bengal, 10 February 1648
507-508 CLXXXIV Molukken, 15 Mei 1648 Moluccas, 15 May 1648
508-513 CLXXXV Kust van Koromandel - Ceilon, 12-18 Februari 1649 Coromandel Coast - Ceilon, 12-18 February 1649
514 CLXXXVI Kust van Koromandel, 27 April 1649 Coromandel Coast, 27 April 1649
515-519 CLXXXVII Ceilon, 6 Augustus 1649 Ceylon, 6 August 1649
520-528 CLXXXVIII Surat, 19 September 1649 Surat, 19 September 1649
528-533 CLXXXIX Atjeh - Sumatra's Westkust, 6 en 9 November 1649 Sumatra's West Coast - Aceh, 6 and 9 November 1649
532-533 CXC Kust van Koromandel, 1 December 1649 Coromandel Coast, 1 December 1649
533-537 CXCI Ambon, 6-9 Augustus 1650 Ambon, 6-9 Augustus 1650
538-541 CXCII Malaka - Atjeh, 15 Augustus 1650 Malacca - Aceh, 15 August 1650
552-556 Register van geraadpleegde werken Reference List
557-567 Register van Persoonsnamen Index of Persons
568-582 Register van Plaatsnamen Index of Places


Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageImpressum · Datenschutz