Back to WHKMLA Main Index . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class, 2009The titles the tables of contents are translated here are posted by freely accessible online libraries such as Aceh Books, Internet Archive

van Gelder 1897 Gelder, Willem van, Geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indie : voor de scholen aldaar bewerkt, 1897
[History of the Duch East Indies : compiled for the schools there]
Eck 1899 Eck, Rutger van, Beknopt leerboek der geschiedenis, staatsinrichting en land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie, (1885) 2nd ed. 1899
[Brief Textbook of the History, Administration and Geography and Ethnography of the Dutch East Indies]
BGNMA pt.I Tiele, Pieter Anton (ed.) : Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel : pt.I Buitenbezittingen, part 1, 1886,
[Elements for the History of the Dutchmen in the Malay Archipelago, Part 1 : [Outer Possessions 1612-1624]]
BGNMA pt.II Tiele, Pieter Anton; Heeres, Jan Ernst, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel : De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie,
Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud koloniaal archief, ser.2 : Buitenbezittingen, part 2, ed. by J.E. Heeres, 1890,
[Elements for the History of the Dutchmen in the Malay Archipelago : The Emergence of Dutch Rule in East India
Collection of Inedited Pieces from the Old Colonial Archive, Volume 2 : Outer Possessions, Part 2, 1624-1640
]
BGNMA pt.III Heeres, Jan Ernst, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel : De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie,
Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud koloniaal archief, ser.2 : Buitenbezittingen, part 3, 1895
[Elements for the History of the Dutchmen in the Malay Archipelago : The Emergence of Dutch Rule in East India
Collection of Inedited Pieces from the Old Colonial Archive, Volume 2 : Outer Possessions, Part 3, 1640-1649]
]
Bruin 1862 Bruin, D. C. de, Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel : een leer- en leesboek voor de scholen; in het bijzonder voor meergevorderde leerlingen in Nederlandsch-Indie, deel 2 : van 1723 tot op onzen tijd, 1st ed. 1862
[History of the Dutchmen in the East Indian Archipelago : A Textbook and Reader for Schools, especially for secondary Students in the Dutch East Indies, pt.2, from 1723 until our times, 1st ed. 1862 ]
Bruin 1863 Bruin, D. C. de, Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel : een leer- en leesboek voor de scholen; in het bijzonder voor meergevorderde leerlingen in Nederlandsch-Indie, deel 1 : van 1594 tot 1723, 2nd ed. 1863
[History of the Dutchmen in the East Indian Archipelago : A Textbook and Reader for Schools, especially for secondary Students in the Dutch East Indies, pt.1, from 1594 to 1723, 2nd ed. 1863 ]
CDNI I Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van Politieke contracten en verdere Verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van Privilegiebrieven aan hen verleend, etc.,
uitgegeven en toegelicht door J.E. Heeres, eerste deel (1596-1650)
[Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Collection of Political Treaties and other Treaties Concluded by the Dutchmen in the East, of Privileges Granted to them etc., edited and explained by J.E. Heeres, Part 1 : 1596-1650]
Bruin 1863 Bruin, D. C. de, Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel : een leer- en leesboek voor de scholen; in het bijzonder voor meergevorderde leerlingen in Nederlandsch-Indie, deel 1 : van 1594 tot 1723, 2nd ed. 1863
[History of the Dutchmen in the East Indian Archipelago : A Textbook and Reader for Schools, especially for secondary Students in the Dutch East Indies, pt.1, from 1594 to 1723, 2nd ed. 1863 ]
BTLV BTLV. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
[Contributions to the Knowledge of Languages, the Country and the Peoples of the Dutch East Indies]Back to WHKMLA Main Index . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. Page

Impressum · Datenschutz