Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies
BTLV


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class at KMLA, 2009Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
[Contributions to the Knowledge of Languages, the Country and the Peoples of the Dutch East Indies]

BTLV 1/1 I 1853 BTLV 3/5 1870 BTLV 4/9 1885 BTLV 6/4 XLVIII 1898
BTLV 1/2 II 1854 BTLV 3/6 1871 BTLV 4/10 1885 BTLV 6/5 XLIX 1898
BTLV 1/3 III 1855 BTLV 3/7 1872 BTLV 5/1 XXXV 1886 BTLV 6/6 L 1899
BTLV 1/4 IV 1856 BTLV 3/8 1873 BTLV 5/2 XXXVI 1887 BTLV 6/7 LI 1900
BTLV 2/1 V 1856 BTLV 3/9 1874 BTLV 5/3 XXXVII 1888 BTLV 6/8 LII 1901
BTLV 2/2 VI 1859 BTLV 3/10 1875 BTLV 5/4 XXXVIII 1889 BTLV 6/9 LIII 1901
BTLV 2/3 VII 1860 BTLV 3/11 1876 BTLV 5/5 XXXIX 1890 BTLV 6/10 LIV 1902
BTLV 2/4 VIII 1862 BTLV 4/1 1877 BTLV 5/6 XL 1891 BTLV 7/1 LV 1903
BTLV 2/5 IX 1862 BTLV 4/2 1878 BTLV 5/7 XLI 1892 BTLV 7/2 LVI 1904
BTLV 2/6 X 1863 BTLV 4/3 1879 BTLV 5/8 XLII 1893
BTLV 2/7 XI 1864 BTLV 4/4 1880 BTLV 5/9 XLIII 1894 BTLV 7/4 LVIII 1905
BTLV 2/8 XII 1864 BTLV 4/5 1881 BTLV 5/10.1 XLIV 1894 BTLV 7/5 LIX 1906
BTLV 3/1 1866 BTLV 4/6 1882 BTLV 5/10.2 XLIV 1894 BTLV 7/3 LVII 1907
BTLV 3/2 1867 BTLV 4/7 1883 BTLV 6/1 XLV 1895 BTLV 7/6 LX 1908
BTLV 3/3 1868 BTLV Special Issue 1883 BTLV 6/2 XLVI 1896 BTLV 7/7 LXI 1908
BTLV 3/4 1869 BTLV 4/8 1884 BTLV 6/3 XLVII 1897 BTLV Register 1908BTLV 1/1 I 1853
7-41 J.C. Baud Palembang in 1811 en 1812
41-44 J.C. Baud Bliton
44-70 A.B. Cohen-Stuart Djaja-Lenkara
70-76 H.C. van der Wijck De Amboins
79-221 J.C. Baud Proeve van eene geschiedenis van den handel en van het verbruik van opium in Nederlandsch-Indië
221-260 J.J.B. Gaal Geschiedenis van Baron Sakendher
260-291 J. Hoffmann Het Hemel-Aarde-Verbond, een geheim genootschap in China, en onder de Chinezen in Indië
291- Reis van den Gouverneur-Generaal van Imhoff, over Java, in het jaar 1746

BTLV 1/2 1854

BTLV 1/3 1855

BTLV 1/4 1856

BTLV 2/1 1856

BTLV 2/2 1859

BTLV 2/3 1860

BTLV 2/4 1862

BTLV 2/5 1862

BTLV 2/6 1863

BTLV 2/7 1864

BTLV 2/8 1864

BTLV 3/1 1866

BTLV 3/2 1867

BTLV 3/3 1868

BTLV 3/4 1869

BTLV 3/5 1870

BTLV 3/6 1871

BTLV 3/7 1872

BTLV 3/8 1873

BTLV 3/9 1874

BTLV 3/10 1875

BTLV 3/11 1876

BTLV 4/1 1877

BTLV 4/2 1878

BTLV 4/3 1879

BTLV 4/4 1880

BTLV 4/5 1881

BTLV 4/6 1882

BTLV 4/7 1883

BTLV Special Issue 1883

BTLV 4/8 1884

BTLV 4/9 1885

BTLV 4/10 1885

BTLV 5/1 1886

BTLV 5/2 1887
1-7 A.C. Vreede Herinnering aan J.J. Meinsma
7-164 E.B. Kielstra Sumatra's Westkust van 1819-1825
164-167 A.C. Vreede Javaansche spreekwijzen
167-198 S.W. Tromp Eenige mededeelingen omtrent de Boegineezen van Koetei
199-307 P.A. Tiele De Europëers in den Indischen Archipel. Negende Gedeelte 1618-1623
308-332 Ch.M. Dozy Abel Janszoon Tasman
333-344 H. Kern Klankverwisseling in de Maleisch-Polynesische talen
344-405 C. Snouck Hurgronje Een rector der Mekkaansche universiteit
405-426 A.C. Vreede Kanttekeningen op de Woordenlijst van Kern's "De Fidjitaal vergeleken net hare verwandten in Indonesië en Polynesië. Uitgegeven door de Koninklijke Akademie der wetenschappen. Te Amsterdam, Johannes Muller 1886."
427-498 G.A. Wilken Het Shamanisme bij de volken van den Indischen Archipel.
499-559 E.B. Kielstra Onze kennis van Sumatra's Westkust omtrent de helft der achttiende eeuw
560-573 H. Kern Klankverwisseling in de Maleisch-Polynesische talen
573-586 H. Kern Een oudjavaansche cosmogonie
586-605 C.M. Pleyte Wzn. De praehistorische steenen wapenen en werktuigen uit den Oost-Indischen Archipel, beschouwd uit een archaeologisch en ethnografisch oogpunt
605-640 G.A. Wilken Iets over de Papoewas van de Geelvinkbaai. Opmerkingen naar aanleiding van Uhle's "Holz- und Bambus-geraethe aus Nord West Neu Guinea"

BTLV 5/3 XXVII 1888
1-109 S.W. Tromp Uit de Salasila van Koetei
109-121 C. Snouck Hurgronje Nog iets over de Salasila van Koetei
121-142 G.A. Wilken Oostersche en Westersche Rechtsbegrippen
142-145 E.B. Kielstra Het contract met Bondjol van Januari 1824
145-149 M.Th. Houtsma een brief van Anquetil du Perron
149-154 J.W. Joung Thon Sioe Kim Njong, in de Westerafdeeling van Borneo bekend als Njonja Kaptai. In memoriam
154-163 C.F.H. Campen Beschryving van de westkust van het Noorder-Schiereiland van Halemahera
163-216 G.A. Wilken De verbreiding van het Matriarchaat op Sumatra
216-381 E.B. Kielstra Sumatra's Westkust van 1826-1832
381-472 K.F.H. van Langen De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat. Met een genealogisch tabel en eene afbeelding van Atjehsche munten
472-505 G.A. Wilken Iets over de mutilatie der tanden bij de volken der Indische Archipel
505-545 A.F.P. Graafland Schets der Chineesche vestigingen in de afdeling Karimon
545-555 C. Snouck Hurgronje Een Mekkaansch gezantschap naar Atjeh in 1683
555- G.A. Wilken Het pandrecht bij de volken van den Indischen Archipel

BTLV 5/4 XXIX 1889
1-10 J.G.F. Riedel Bijdrage tot de kennis der dialecten op het eiland Timor
10-13 J.G.F. Riedel Bijdrage tot de kennis van het Sawusch dialect
13-20 J.G.F. Riedel Bijdrage tot de kennis van de Banggaaische of Banggajasche taal
20-44 H. Kern Eenige imperatiefformen van het Oud Javaansch
44-55 H. Kern Oudjavaansche absolutieven
55-74 J.A. van Rijn van Alkemade Een bezoek aan de Aroe-Baai
74-89 G.K. Niemann De Boegineezen en Makassaren. Linguistische en ethnologische studien I
89-130 G.A. Wilken Iets over de schedelvereering bij de volken van den Indischen Archipel
130-147 Th.C.L. Wijnmalen Carl Benjamin Hermann Baron von Rosenberg. Eine biografische Skizze
148-152 Über Äusserungen geistigen Lebens bei den Olo Ngadju in Süd-Ost Borneo
153-160 H.F.C. ten Kate Jr. On West Indian Stone Implements, and other Indian Relics
161-379 E.B. Kielstra Sumatra's Westkust van 1833-1835
380-462 G.A. Wilken Plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken bij de volken van den Indischen Archipel
463-466 F. Grabowsky Familie, Verwandtschaft und Freundschaft bei den Olo Ngadju in S.O. Borneo
467-515 E.B. Kielstra Sumatra's Westkust van 1833-1835 (Vervolg en slot)
515-632 O.L. Helfrich Bijdrage tot de geografische, geologische en ethnografische kennis der Afdeeling Kroë
633-648 D.P. Manafe Proeve eener beknopte spraakkunst van het Rottineesch
649- A.C. Vreede Ala of Alah

BTLV 5/5 XXIX 1890
1-27 H. Kern Rottineesch-Maleische woordenlijst
27-40 S.W. Tromp Een Dajaksch feest
40-48 A.F.P. Graafland De verbreiding van het Matriarchaat in het landschap Indragiri
48-105 J.L. van der Toorn Het animisme bij den Minangkabauer der Padangsche Bovenlanden
105-121 G.A. Wilken Albinos in den Indischen Archipel
121-124 F. Blumentritt Die Seelenzahl der Eingebornen Stämme der Philippinen
124-126 H. Kern Pali-handschriften van 's Rijks Ethnografisch Museum te Leiden
126 H. Kern Jalogra
127-221 E.B. Kielstra Sumatra's Westkust van 1836-1840
222-348 J.J. Meijer Bijdrage tot de kennis van den Bantensch dialect der Soendaneesche taal
349-425 G.A. Wilken Struma en cretinisme in den Indischen Archipel
426-468 J. Groneman De besnijdenis van den Kroonprins van Jogjakarta
469-503 J.J. Meyer Proeve van Zuid-Bantensche Poëzie
504-516 Johan S.A. van Dissel Opmerkingen naar aanleiding van de "Atjineesche spraakkunst" van K.F.H. van Langen

BTLV 5/6 XL 1891
1-27 L.W.C. van den Berg Het eigendomsrecht van den Staat op den grond in Java en Madoera The Right of Ownership of the State on the land in Java and Madoera
27-45 G.K. Niemann Bijdrage tot de kennis van de verhouding van het Tjam tot de talen van Indonesie Contribution to the Knowledge of the Relation of the Cham [Language] to the Languages of Indonesia
106, 385, 531 E.B. Kielstra Sumatra's Westkust van 1841-1849 Sumatra's West Coast 1841-1849
45-149 J.J. Meijer Badoeijsche Patoenverhalen Badoej Patoen Stories
149-236 G.A. Wilken Over het huwelijks- en erfrecht bij de volken van Zuid-Sumatra On the Marriage and Inheritance Law among the Peoples of Southern Sumatra
236-339 M. van der Ent Hollandsch-Soendasche spreekwijzen, brieven en korte opstellen Dutch-Sundaese Sayings, Letters and Short Essays
339-347 G.K. Niemann Bibliografische bijdragen Bibliographic Contributions
347-463 J.J. Meijer Tjarita Ki-Asdoera. Het verhaal van Ki-Asdoera The Story of Ki-Asdoera
463-493 G.A. Wilken De Hagedis in het volksgeloof der Malayo-Polynesiërs The Hagedis in the Popular Belief of the Malayo-Polynesians
493-612 H. Kern Opmerkingen op 't Galelareesch naar aanleiding der beknopte spraakkunst van M.J. van Baarda Annotations on the Galelarese after the "Beknopte Spraakkunst" [Brief Guide to Languages] by M.J. van Baarda
612- O.L. Helfrich Lampongsche raadsels, spreekwoorden en spreekwijzen Lampong Riddles, Sayings and Quotes

BTLV 5/7 XLI 1892
1-115 J.J.M. de Groot De lijkbezorging der Emoy-Chinezen The Burial Customs of the Emoy-Chinese
115-139 H. Kern, Opmerkingen op 't Galelareesch naar aanleiding der beknopte spraakkunst van M.J. van Baarda (vervolg van DL.XL blz.539) Annotations on the Galelarese after the "Beknopte Spraakkunst" [Brief Guide to Languages] by M.J. van Baarda (continuation of pt.XL p.539
139-197 T.H. der Kinderen, Levensbericht van G.A. Wilken The Life of G.A. Wilken
157, 513 H. Kern Sawuneesche Bijdragen. Volzinnen, samenspraken en woordenlijst, met een grammatische inleiding. Sawunese Contributions.
197-208 J.H. Meerwaldt Wijzen de tegenwoordige zeden en gewoonten der Bataks nog sporen aan van een oorspronkelijk Matriarchaat ?
208-331 C.J. Westenberg Aantekeningen omtrent de godsdienstige begrippen der Karo-Bataks
254, 622 E.B. Kielstra Sumatra's Westkust sedert 1650
331-335 H. Kern Een brief van Anquetil du Perron
335-454 H. Sundermann Kleine Niassische Chrestomathie. Mit Wörterverzeichnis
454-554 L.W.C. van den Bergh De afwijkingen van het Mohammedaansch familie- en erfrecht op Java en Madoera
554-573 Fanggidaej / Niemann Rottineesch spraakkunst
573-609 C.M. Pleyte Wz. Plechtigheden en gebruiken uit den cyclus van het familieleven der volken van den Indischen Archipel
609-707 Sidney H. Ray Vocabulary of the Tangoa dialect, Espiritu Santo, New Hebrides

BTLV 5/8 XLII 1893
1-31 G. Schlegel De betrekkingen tusschen Nederland en China volgens Chineesche bronnen
31-41 G. Schlegel Japansch-Nederlandsch Woordenboek
41-71 H. Kern Nederlandsch-Rottineesche samenspraken
71-103 H. Kern De gewoonten der Tagalogs op de Filipijnen volgens Pater Plasencia
103-120 H. Kern Woordverwisseling in het Galelareesch

BTLV 5/9 XLIII 1894
L.W.C. van den Berg Rechtsbronnen van Zuid-Sumatra [Palembang, Djambi, Benkoelen]

BTLV 5/10.1 XLIV 1894
1-169 N. Adriani Sangireesche teksten
169-201 H.H. Juynboll Vervolg van de lijst van javaansche en sundaneesche woorden, uit het arabisch en perzisch afstammende. Na de nagelaten papieren van Dr. A.W.T. Juynboll
201- J.S. Speijer Jatakamala (Garland-birth stories), translated from the original Sanskrit

BTLV 5/10.2 XLIV 1894
237-321 P.H. van der Kemp Eene bijdrage tot E.B. Kielstra's opstellen over Sumatra's Westkust
321-386 J.S. Speijer Jatakamala (Garland of birth-stories)
386-450 N. Adriani Fabelen in 't Rottineesch
450- H. Kern Sangireesche teksten

BTLV 6/1 XLV 1895
1-79 O.L. Helfrich Serawajsche en Besemahsche spreekwoorden, spreekwijzen en raadsels
79-97 H.H. Juynboll De mythe van den berg Mandara in de Javaansche letterkunde
97-113 W. Caland Der Gautamacraddhakalpa. Ein Beitrag zur Geschichte und Literatur der Samavedaschulen
113-164 F.S.A. de Clercq Bijdrage tot de geschiedenis van het eiland Bangka
164-192 J.G.H. Gunning Losse opmerkingen naar aanleiding van het Wajangverhaal Raden Pandji
192-291, 387-564 H. van Dijken O Galela-ka Manga Todoade, Manga Tjarita Deo Manga Pitna. Fabelen, verhalen en overleveringen der Galelareezen
291-315 L.W.C. van den Berg Nalezing
315-329 H.H. Juynboll Pakewasche teksten
329-354 G.K. Niemann Ethnografische mededeelingen omtrent de Tjams en eenige andere volksstammen van Achter-Indië
354-381 Eene bijdrage tot de geschiedenis van Java's verovering in 1811
381-387 F.A. de Clercq Een paar toelichtingen op mijne "Bijdrage tot de geschiedenis van het eiland Bangka"

BTLV 6/2 XLVII 1896
1-54 Ph.S. van Ronkel Account of six Malay Manuscripts of the Cambridge University Library
54-63 Ph.S. van Ronkel Het Cambridge handschrift Ll 6.5. en het Leidensch handschrift der Hikayat-Mohammed Hansfiyya
63-89 E.L.M. Kühr Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling
89-109 J.L. van Gennep Bijdrage tot de kennis van den Kangean-Archipel
109-143 C.A. van Ophuijsen Lampongsche dwerghertverhalen
143-147 H. Kern Een uitgave van bescheiden betrekkelijk de Filipijnen
147-149 H. Kern Een Hollandsch geschrift op palmblad
149-152 J. Groneman De Garebegs te Ngajogyakarta. Naschrift
153-213 C.A. van Ophuijsen Eenige opmerkingen naar aanleiding van de door Prof. L.W.C. van den Berg bezorgde uitgave van de Oendang Oendang Djambi
214-239 E.L.M. Kühr Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling
240-245 H. Kern Twee Krijgstochten uit den Indischen Archipel naar Ceilon
246-280 J.E. Heeres Documenten betreffende de ontdekkingstochten vam Adriaan Dortsman beoosten en bezuiden Banda, op last van Antonio van Diemen en Cornelius van der Lijn, ondernomen in 1645 en 1646
281-433 P.H. van der Kemp Dipanegara. Een geschiedkundige Hamlettype
434-436 F. Blumentritt Des Padre F. Jose Castano Nachrichten über die Sprache der Agta (Philippinen)
437-440 H. Kern Opmerkingen omtrent de taal der Agta's van 't schiereiland Camarines (Filipijnen)
441-534 H. Ris De onderafdeeling Klein Mandailing Oeloe en Pahantan en hare bevolking met uitzondering van de Oeloe's
535-607 P.H. van der Kemp Brieven van den Gouverneur Generaal van der Capellen over Dipanegara's opstand, zoomede een wederlegging van den Minister Elout
608-719 J.E. Heeres Documenten betreffende de ontdekkingstochten van Adriaan Dortsman beoosten en bezuiden Banda, op last van Antonio van Diemen en Cornelis van der Lijn ondernomen in 1645 en 1646 (vervolg)
720- H. Kern Spaansche bescheiden aangaande de Filipijnen

BTLV 6/3 XLVII 1897
1-49 P.H. van der Kemp De economische oorzaken van den Java-oorlog van 1825-1830
49-57 H. Kern Een Russisch geleerde over de beeldbouwwerken van den Boro-Boedoer
57-83 E.L.M. Kühr Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling
83-183 L.W.C. van den Berg De afwijkingen van het Mohammedaansche vermogensrecht op Java en Madoera
183-210 W. Rosegaarde Bisschop Onderzoek van stukken in het India Office
210-224 P.H. van der Kemp De zendingen van Ibbetson and Anderson naar Sumatra's Oostkust in 1820 en 1824
224-239 H. Kern Een Spaansch schrijver over den godsdienst der Heidensche Bikollers
239-341 P.H. van der Kemp De sluiting van het Londensch tractaat van 13 Augustus 1814
341-498 P.H. van der Kemp Fendall's and Raffles' opvattingen in het algemeen omtrent het Londensch tractaat van 13 Augustus 1814
498-508 H. Kern Een mythologisch gedicht uit de Filipijnen
508-510 Ko-Mo-An Javaanse "Gamelan-beschrijving" in poëzie
510- J.E. Heeres Ambon in 1647

BTLV 6/4 XLVIII 1898
1-597 W.P. Groeneveldt De Nederlanders in China. Eerste stuk. De eerste bemoeiingen om den handel in China en de vestiging in de Pescadores (1601-1624)

BTLV 6/5 XLIX 1898
1-169 P.H. van der Kemp Het afbreken van onze betrekkingen met Bandjermasin onder Daendels en de herstelling van het Nederlands gezag aldaar op den 1n Januari 1817
169-171 J. van der Vliet Malavika - Manjulika
171-174 H. Kern Eene merkwaardige tekstverknoeing in t'Oudjavaansche Ramayana
174-175 Errata op de Javaansche "Gamelan-Beschrijving in poëzie door Ko-Mo-An"
175-205 G.A.J. Hazeu De Naga Arddhawalika bij de Javanen
205-307 P.H. van der Kemp Sumatra's Westkust naar aanleiding van het Londensch tractaat van 13 Augustus 1814
307-333 J.K.W. Quarles van Ufford Academische proefschriften over koloniale onderwerpen (vervolg)
333-389 G.A.J. Hazeu De Lakon Arimba
389-548 P.H. van der Kemp De Singapoorsche Papieroorlog
548-549 H. Kern Beschreven steen van Tjandi Sewoe
549-586 J.J.M. de Groot De weertijger in onze Koloniën en op het Oost-Aziatische vasteland
586-635 C. Poensen Javaansche wetten
635- H. Kern Bijdragen tot de spraakkunst van het Oudjavaansch

BTLV 6/6 L 1899

BTLV 6/7 LI 1900
1-102 P.H. van der Kemp De commissiën van de Schout-bij-nacht C.J. Wolterbeek naar Malakka en Riouw in Juli-December 1818 en Februari-April 1820
102-110 H.H. Juynboll Bijdrage tot de kennis der Oudjavaansche letterkunde
110-139 J. Habbema Bijgeloof in de Preanger Regentschappen
139-159 H. Kern Over de taal der Jotafa's aan den Humboldtbaai
159-241 P.H. van der Kemp Raffles' Atjeh-overeenkomst van 1819
241-263 H.E.D. Engelhard Bijdragen tot de kennis van het grondbezit in de Chineesche districten
263-272 H. Kern Bijdragen tot de spraakkunst van het Oudjavaansch
272-284 H.H. Juynboll Het Oudjavaansche Brahmandapurana
284-308 G.P. Rouffaer Een paar aanvullingen over bronzen keteltrommen in Nederlandsch-Indië
308-331 G.A.N. Scheltema Zeven dierenverhalen
331-765 P.H. van der Kemp Palembang en Banka in 1816-1820
765- G.A.N. Scheltema Toevoegsel tot de bijdrage "Zeven Dierenverhalen"

BTLV 6/8 LII 1901
1-141 L.W.C. van den Berg Het inlandsche gemeentewezen op Java en Madoera
141-179 J.H.F. Kohlbrugge Naamgeving in Insulinde
179-223 H.E.D. Engelhard De afdeeling Doessonlanden. (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)
223-362 C. Poensen Mangkubumi. Ngajogjakarta's eerste sultan (naar aanleiding van een Javaansch handschrift)
362-381 C.M. Pleyte Bijdragen tot de kennis van het Mahayana op Java. Opmerkingen naar aanleiding van Gründwedel's "Mythologie du Buddhisme au Tibet et en Mongolie"
381-393 R.A. Kern Een Javaansch sprekende bevolking in de Preanger-Regentschappen
393-399 H.H. Juynboll Eene Oud-Javaansche vertaling van Indische spreuken
399-584 P.W. Schmidt Die Sprachen der Sakei und Semang auf Malacca und ihr Verhältnis zu den Mon-Khmer Sprachen
584-604 P.H. van der Kemp Raffles' betrekkingen met Nias in 1820-1821
604-630 J. Habbema Bijgeloof in de Preanger Regentschappen
630-634 H.H. Juynboll Eene Oud-Javaansche Sanskritgrammatica
634- C.M. Pleyte Een verloren schaap terecht

BTLV 6/9 LIII 1901
1-81 J.W.C. van den Berg De Mohammedaansche vorsten in Nederlandsch-Indië
81-148 J.H.F. Kohlbrugge Die Tenggeresen. Ein alter javanischer Volksstamm. Ethnologische Studie
148-161 Alb. C. Kruijt Het ijzer in Midden-Celebes
161-184, 512-532 H. Kern Bijdrage tot de spraakkunst van het Oudjavaansch
184-285 W. Pos Soembaneesche Woordenlijst
285-532 P.H. van der Kemp De Nederlandsche Factorijen in Voor-Indië in den aanvang der 19e eeuw
532-544 F. Warneck Das Eherecht bei den Toba-Batak
544-547 J.L. van Gennep Een verloren schaap nog niet geheel terecht
547- Aristide Marre Grammaire Tagalog, composee sur un nouveau plan

BTLV 6/10 LIV 1902
15-173 J.W. Winter Beknopte beschrijving van het hof Soerakarta in 1824
173-195 H. Kern Bijdragen tot de spraakkunst van het Oudjavaansch
195-203 C.M. Pleyte Bijdragen tot de kennis van het Mahayana op Java
203-297 N. Adriani Laolita i Wali mPangipi. Het verhaal van Wali mPangipi. Oorspronkelijke tekst in de Bare'e taal (Midden-Celebes)
297-311 J.H. Meerwaldt De Bataksche tooverstaf
311-313 H. Kern Oorsprong van het Maleische woord Bedil
313-477 P.H. van der Kemp De stichting van Singapore, de afstand ervan met Malakka door Nederland, en de Britsche aanspraken op den Linga-Riouw Archipel
477-501 Enno Littmann Iets over de betrekkingen tusschen Nederland en Abyssinie in de zeventiende eeuw
501-566 H.H. Juynboll Indonesische en Achterindische tonneelvoorstellingen uit het Ramayana
566-581 J.A. Loeber Jr. Een interessant Batikmotief
581- H.D.H. Bosboom Een bezoek aan eenige tempelruinen in Midden-Java in 1791

BTLV 7/1 LV 1903
1-49 C.M. Pleyte Singa Mangaradja, de heilige koning der Bataks. Zijne afkomst en de openbaring der eerste wetten, volgens een handschrift uit Bakkara, behoorende tot het legaat "Dr. H.N. van der Tuuk"
49-53 Ph. S. van Ronkel Over den oorsprong van het Maleische woord Satai
53-250, 363-402 Mededeelingen betreffende de Atjehsche onderhorigheeden
250-281 D.A.P. Koning Eenige gegevens omtrent land en volk der Noord-Oostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang
281-283 H.S.H. Bosboom Tempelwachten te Prambanan ?
283-321 P.H. v.d. Kemp Benkoelen, trachtens het Londensch tractaat van 17 Maart 1824
321-345 M.C. Schadee Bijdrage tot de kennis van den Godsdienst der Dajaks van Landak en Tajan
345-358 H. Kern Bijdrage tot de Spraakkunst van het Oudjavaansch
358-363 H. Kern Drawidische Volksnamen op Sumatra
402-442 C.F. Winter Sr. Javaansche Overleveringen
442-444 H. Kern Caweli
444-449 F.C. Beust Eene lijkverbranding te Singaradja.
449-451 G.P. Roeffaer Laoet
451- C. van Coll Gegevens over land en volk van Suriname

BTLV 7/2 LVI 1904
1-245 P.H. van der Kemp De geschiedenis van het londensch tractaat van 17 Maart 1824
245-290 J.C.G. Jonker Eenige verhalen in talen, gesproken op Sumbawa, Timor en omliggende eilanden
290-302 H.H. Juynboll Eenige fabels uit de prozabewerking van de Tantri vergeleken met Indische fabels
302-311 L.C. Westenenk Simaloersch woordenlijstje
311-317 Ph.S. van Ronkel Een Maleisch gezantschap naar het Tamilland
317-497 M.J. van Baarda Het Loda'sch, in vergelijking met het Galela'sch dialect op Halmaheira, gevolgd door Lodasche teksten en verhalen
497-508 Jan ten Hove Een Minahassisch verhaal met aantekeningen
508-532 M. Joustra Karo'sche Taalstudiën
532-548 M.C. Schadee Bijdrage tot de kennis van den Godsdienst der Dajaks van Landak en Tajan (vervolg van Deel LV bl.343)
548-558 Korte beschrijving van het landschap Bila
558-587 Mededeelingen betreffende het landschap Panei met het Rajah-gebied, behoorende tot de Residentie Oostkust v. Sumatra
587-603 Mededeelingen betreffende de Atjehsche onderhorigheeden
603-611 R.A. Kern Soendasche bezwerings-formules
611-615 L.C. van Panhuys Indian words in the dutch language and in use at Dutch-Guiana Indian Words in the Dutch Language and in use at Dutch-Guiana
615-618 L.C. van Panhuys Ways of paying in the New Netherlands, at Dutch Guyana and in the former dutch colonies of British Guyana Ways of Paying in the New Netherlands, at Dutch Guyana and in the Former Dutch Colonies of British Guyana
618-622 L.C. van Panhuys About the ornamentation in use by savage tribes in Dutch Guyana and its meaning About the Ornamentation in Use by Savage Tribes in Dutch Guyana and its Meaning
622-625 L.C. van Panhuys A claim for the discovery of the court of Guiana by the dutch A Claim for the Discovery of the Court of Guiana by the Dutch
625-643 J.A. Loeber Jr. Verslag eener studiereis
643- G.W.W.C. Baron van Hoëvell "Sri Padoeka" "Sri Padoeka"

BTLV 7/4 LVIII 1905
1-73 H. Sundermann Niassische Texte mit deutscher Uebersetzung
73-347 C. Poensen Amangka Buwana II. (Sepuh). Ngayogyakarta's tweede Sultan. (Naar aanleiding van een Javaansche handschrift)
347-357 C.M. Pleyte Eem oud Indonesisch sprookje in Lodasch en Tobasch gewaad
357-364 H. Kern Eenige plaatsen uit de Naharakretagama betreffende Hayam Warak
364-368 H. Kern Iabadioe

BTLV 7/5 LIX 1906
17-111 J.C. van Eerde De Toetoer Moujeh op Lombok
111-178 W. Meijer Ranneft Praboe Dewa Soekma of Petroek als vorst (uit de Wajang orang), Javaansche tekst met Hollandsche vertaling
178-181 G.P. Bouffaer De Chineesche naam Ts'e-Ts'un voor Gresik
181-207 J.P. Speijer De koopman, die tegen zijn moeder misdreef. Een op den Boro Boedoer afgebeeld Jataka
207-229, 616- M.C. Schadee Bijdrage tot den kennis van den Godsdienst der Dajaks van Landak en Tajan
229-263 H. Kern Bijdrage tot de spraakkunst van het Oudjavaansch
263-344 J.G.C. Jonker Over de eind-medeklinkers in het Rottineesch en Timoreesch
344-349 J.Ph. Vogel Sanskrit Kirti
349-385 G.P. Bouffaer De Hindostansche oorsprong van het "Negenvoudig" Sultanszegel van Atjeh, aangetoond o.a. door een merkwaardig Hindostansch schilderijtje van ca.1700. Tevens onder herkenning eener tekening van Rembrandt
385-562 R.A. Kern 'T Lemes in het Soendaasch
562-591 M. Joustra Karo'sche taalstudien
591-648 C.N. Pleijte Toekang Sadap, Eene bijdrage tot het leerstuk dat planten bezielde wezens zijn
648-658 J. Tidemann Het landschap Laikang
658- P.E. Moolenburgh Woordenlijst van het Sentanisch (Sentani-meer) naar de blanco lijst van Holle

BTLV 7/3 LVII 1907
J.E. Heeres Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzaneking van Politieke contracten en verdere Verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van Privilegiebrieven aan hen verleend, enz., Eerste Deel (1596-1650)

BTLV 7/6 LX 1908
1-45 W.E. van Dam van Isselt Mr. Johan van Dam en zijne tuchtiging van Makassar in 1660
45-52 H. Kern Een Oudjavaansche oorkonde gevonden op den helling van den Kawi
52-56 C. Snouck Hurgronje Aantekeningen op G.P. Rouffaer's opstel over Atjehsche Soeltanzegels
56-62 H.H. Juynboll Nieuwe bijdrage tot de kennis van het Mahayanisme op Java
62-89 R.A. Kern Eenige Soendasche fabels en vertelsels
89-93 E.J. van den Berg en J.H. Neumann De Batoe Kemang, bij Medan
93-97 J.A. Loeber Jr. Het "spinneweb"-motief op Timor
97-101 Ph.S. van Ronkel Een Maleisch contract van 1600
101-128 M.C. Schadee Bijdrage tot de kennis van den godsdienst der Dajaks van Landak en Tajan
128-150 Martine Tonnet De godenbeelden aan den buitenmuur van den Çivatempel Tjandi Prambanan en de vermoiedelijke leeftijd van die tempelgroep
150-166 N. Adriani Breukink's bijdrage to een Gorontalosche spraakkunst, besproken door
166-173 H. Kern Austronesisch en Austroasiatisch
173-175 H. Kern Het woord voor Pauw in Santali, Mon en Indonesisch
175-181 H. de Vogel Hzn. Mededeelingen betreffende Sidenreng, Rappang en Soepa
181 Ph.S. van Ronkel Catalogus der Maleische handschriften van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië

BTLV 7/7 LXI 1908
1-319 A. Hueting Tobeloboka manga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche taal. Met vertalingen.
319-339 W.O.J. Nieuwenkamp De trom met de hoofden te Pedjeng op Bali
339-350 J.A. Loeber Jr. Bamboe snijwerks en weefsels op Timor
350-391 J. Tideman De Batara Gowa op Zuid Celebes
391-395 H. Kern Linguistic Survey of India Linguistic Survey of India
395-403 H. Kern De eerste zang van den Nagarakretagama The First Song of the Nagarakretagama
403-409 H. Kern Korte geschiedenis van Koning Bajasa in den Nagarakretagama Brief History of King Bajasa in the Nagarakretagama
409-411 J.S. Speyer Aantekening bij het opstel van H.H. Juynboll (Bijdragen IX 412 volg.)
411-419 H.H. Juynboll Bijdrage tot de kennis der Balische Letterkunde
419-477 P.H. van der Kemp De geschiedenis van het ontstaan der Nederlandsch-Indische Lijnwaden-verordening van 1824. Bijdrage naar onuitgegeven stukken tot de kennis van het Bestuur van den Gouverneur-Generaal van der Capellen
477-589 F.J.F. van Hasselt Nufoorsche fabelen en vertellingen
589-668 Mededeelingen betreffende enkele Atjehsche onderhorigheeden
668-673 Mededeelingen betreffende de landschappen Soerang, Batjoe Kiki, Bodjo, Palauro en Nepo (Malloese Tasie)
673- Gabriel Ferrand Un vocabulaire Malgache-hollandais

Register 1908 Register op de artikelen voorkomende in het Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, en de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, loopende tot het jaar 1907, benevens eene inhoudsopgave tevens prijslijst van's Genootschaps uitgaven bijgewerkt tot Juni 1908

Register 1950- BTLV, Previous Issues, Index; clickable

ToC 2000-2009 from Orientalia ParthenopeaBack to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageImpressum · Datenschutz